Բուսաբուծության լուծումներ

Սովորական միրգ

Regular Fruit (3)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Regular Fruit (2)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Regular Fruit (1)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Regular Fruit (4)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Քարե միրգ

stone_fruit (1)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

stone_fruit (3)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

stone_fruit (2)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

stone_fruit (4)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Արևադարձային միրգ

Tropical Fruit (1)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Tropical Fruit (5)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Tropical Fruit (2)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Tropical Fruit (3)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Tropical Fruit (6)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Tropical Fruit (4)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Հատապտուղների պտուղ

berry_fruit (1)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

berry_fruit (2)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

berry_fruit (1)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Թարմ բանջարեղեն

fresh_vegetables (2)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

fresh_vegetables (1)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

fresh_vegetables (3)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

fresh_vegetables (1)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Թարմ կտրված ծաղիկներ

Fresh Cut Flowers (3)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Fresh Cut Flowers (1)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Fresh Cut Flowers (4)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը

Fresh Cut Flowers (2)

Դիմում:
Պահպանել կարծրությունը և գույնը, հետաձգել հասունությունը, երկարացնել պահպանման ժամկետը